Ventil dochlazovací BVTS 1,3

Photo: Ventil dochlazovací BVTS 1,3
Staženo z prodeje

BVTS-Dochlazovací jednocestný termostatický ventil pro kotle na tuhá paliva s dochlazovacím výměníkem, připojení na kotel jímkou s vnějším závitem 1/2", připojení na chladicí vodu vnitřním závitem 3/4", otevírací teplota 97°C ± 2°C, čidlo termostatického členu je umístěno v jímce, délka kapiláry 1,3m

Obj. kód 10113
Obj. kód 10113

Ke stažení

Návod BVTS| Zobrazit (PDF 586 kB)

Popis

Kapilárový jednocestný ventil BVTS, který pracuje bez přívodu el. proudu, otevře při dosažení otevírací teploty přívod chladicí vody z vodovodního řadu. Ta pomocí dochlazovacího výměníku ochladí kotel a tím zabrání jeho přehřátí. Horká voda z dochlazovacího výměníku se vypouští do kanalizace.

Pro správnou funkci je nutné čidlo kapiláry umístit do místa, kde je při přehřátí kotle teplota nejvyšší - obvykle přímo v horní části kotle nebo na výstupním potrubí v těsné blízkosti kotle. Ventil je osazen na potrubí chladicí vody a je standardně dodáván s kapilárou délky 1,3 m nebo 4 m. Ventil se také používá u kotlů na pelety pro ochranu proti
prohoření pelet v dopravníku a následnému požáru zásobníku pelet. Čidlo se v tomto případě umísťuje do šnekového
podavače pelet a po otevření ventilu voda zaplaví dopravník a uhasí hořící pelety, aby se oheň nemohl šířit dále
do zásobníku pelet.

  • Tlačítko pro manuální otevření ventilu
  • Dvojité čidlo pro bezporuchový provoz