Termostatický ventil TSV3 55°C

Photo: Termostatický ventil TSV3 55°C
Staženo z prodeje
Obj. kód 10348
Obj. kód 10348

Popis

Do 35 kW výkonu kotle stačí použít čerpadlo s výtlačnou výškou 4 m (např Wilo RS 25/4) a teplotu ventilu 65 °C. Pro vyšší výkon kotle se používají ventily s nižší teplotou a silnější oběhová čerpadla. Vyšší teplota ventilu zajišťuje lepší odolnost proti korozi a dehtování. Pro správnou funkci ventilu TSV je důležité správné nastavení vyvažovacího ventilu.