Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 Solar KPG1 5m2 se zemním kolektorem

Photo: Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 Solar KPG1 5m2 se zemním kolektorem
Staženo z prodeje
Obj. kód 11548
Obj. kód 11548

Popis

Jedná se o promyšlený kompaktní systém, který je navržen pro efektivní využití tepelného čerpadla a slunečních kolektorů. Kompaktní vnitřní jednotka EcoHeat v sobě skrývá prakticky celou kotelnu, zajišťuje vytápění i přípravu teplé vody a pomocí inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu s maximálním využitím tepelného čerpadla odebírajícího energii z kolektoru umístěného 1,5 m pod povrchem země. Tepelné čerpadlo je umístěno v dolní části jednotky. Do akumulační nádrže v jednotce EcoHeat je připojen i solární systém s dvěma slunečními kolektory KPG1. Jedná se tedy o zařízení, které je schopno samostatně pokrýt potřebu tepla pro vytápění i ohřev vody pomocí tepelného čerpadla a solárního systému. Energie získaná slunečními kolektory je v letním období využita k ohřevu vody a v topné sezoně k přitápění.

EcoHeat 7,5 Solar KPG1 - 5 m2 přitápění (obj. kód 11548)
vhodné pro domy s podlahovým vytápěním a tepelnou ztrátou 7 až 10 kW
cena bez DPH
Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 kW 166 900 Kč
Materiál pro zemní kolektor, minimální plocha pozemku 200 m2 23 000 Kč
Solární systém KPG1 - 5 m2 , šikmá střecha, celkem 30 m potrubí, regulace 57 900 Kč
Akční cena 247 800 Kč