Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 Solar 5,2m se zemním kolektorem

Photo: Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 Solar 5,2m se zemním kolektorem
Staženo z prodeje
Obj. kód 9539
Obj. kód 9539

Popis

Promyšlený systém je navržen pro efektivní využití tepelného čerpadla a slunečních kolektorů. Kompaktní vnitřní jednotka EcoHeat v sobě skrývá prakticky celou kotelnu, zajišťuje vytápění i přípravu teplé vody a pomocí inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu s maximálním využitím tepelného čerpadla odebírajícího energii z kolektoru umístěného 1,5 m pod povrchem země. Tepelné čerpadlo je umístěno v dolní části jednotky. Do akumulační nádrže v jednotce EcoHeat je připojen i solární systém s dvěma slunečními kolektory KPW1.

EcoHeat 7,5 Solar 5,2 m2 přitápění (obj. kód 9539)

Pro domy s tepelnou ztrátou 7 až 10 kW

cena včetně
DPH 10%
Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 kW 196 900,- Kč
Materiál pro zemní kolektor včetně teplonosné kapaliny 39 600,- Kč
Solární systém KPW1 5,2 m2 , šikmá střecha, celkem 30 m potrubí 89 100,- Kč
Montáž tepelného čerpadla a solárního systému** 28 300,- Kč
Celkem systém 353 900,- Kč
Dotace Zelená úsporám na tepelná čerpadla -75 000,- Kč
Dotace Zelená úsporám* na solární systém -80 000,- Kč
Dotace Zelená úsporám* za kombinaci -20 000,- Kč
Celkem po přiznání dotace Zelená úsporám* 178 900,- Kč

* Splnění podmínek dotace solárního systému pro přitápění je vypočítáno dle programu 4671-BILANCE_SS_SFZP_ZU.xls, který byl v září 2009 zveřejněn na www.zelenusporam.cz.

** V ceně sestavy nejsou zahrnuty zemní práce a montáž zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo.

Rozpis materialu

V ceně sestavy není zahrnuto připojení tepelného čerpadla k elektrické síti.
V ceně sestavy není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé a studené vody. Sníženou sazbu DPH 10% je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.