Tepelné čerpadlo EcoHeat 12 Solar 5,2m se zemním kolektorem

Photo: Tepelné čerpadlo EcoHeat 12 Solar 5,2m se zemním kolektorem
Staženo z prodeje
Obj. kód 10409
Obj. kód 10409

Popis

Promyšlený systém je navržen pro efektivní využití tepelného čerpadla a slunečních kolektorů. Vnitřní jednotka EcoHeat v sobě skrývá prakticky celou kotelnu, zajišťuje vytápění i přípravu teplé vody a pomocí inteligentního regulátoru optimálně řídí topný systém celého domu s maximálním využitím tepelného čerpadla odebírajícího energii z kolektoru umístěného 1,5 m pod povrchem země. Tepelné čerpadlo je umístěno v dolní části jednotky. Do akumulační nádrže v jednotce EcoHeat je připojen i solární systém s dvěma slunečními kolektory KPW1.

Tepelné čerpadlo EcoHeat 7,5 kW  
Materiál pro zemní kolektor včetně teplonosné kapaliny 39 600,- Kč
Solární systém KPW1 5,2 m2 , šikmá střecha, celkem 30 m potrubí 89 100,- Kč
Montáž tepelného čerpadla a solárního systému** 28 300,- Kč
Celkem systém  
Dotace Zelená úsporám na tepelná čerpadla -75 000,- Kč
Dotace Zelená úsporám* na solární systém -80 000,- Kč
Dotace Zelená úsporám* za kombinaci -20 000,- Kč

EcoHeat 12 Solar 5,2 m2 přitápění (obj. kód 10409)

Pro domy s tepelnou ztrátou 12 až 17 kW

cena včetně DPH
10%
Celkem po přiznání dotace Zelená úsporám* 219 800,- Kč

** V ceně sestavy nejsou zahrnuty zemní práce a montáž zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo.

V ceně sestavy není zahrnuto připojení tepelného čerpadla k elektrické síti.
V ceně sestavy není zahrnuto napojení solárního systému na rozvod teplé a studené vody. Sníženou sazbu DPH 10% je možné využít pouze v případě instalace systémů do obytných domů v ČR.