RegulusBIO detail

Komponenty

Regulus BIO Komponenty

1 – Teploměr otopné vody na vstupu do kotlového okruhu
2 – Čerpadlo kotlového okruhu Wilo Para 25/8 iPWM1
3 – Regulátor TRS6 BIOMIX
4 – Teploměr otopné vody na výstupu z otopného okruhu
5 – Teploměr otopné vody na vstupu do otopného okruhu
6 – Čerpadlo otopného okruhu Wilo Para 25/8 iPWM1
7 – Pohon směšovacího ventilu
8 – Teploměr otopné vody na výstupu z kotlového okruhu
9 – Kulový kohout G 1“ Fu × G 1“ F × G 1/2 “ F s jímkou pro teplotní čidlo
10 – Vratná z akumulační nádrže G 1“ F
11 – Výstup do akumulační nádrže G 1“ F
12 – Termostatický směšovací ventil TSV3BM
13 – Vypouštěcí ventil G 1/2“ M s hadicovou koncovkou
14 – Kulový kohout G 6/4“ Fu × G 1“ F × G 1/2“ F se zpětným ventilem a s jímkou pro teplotní čidlo
15 – Klíč k ovládání kulových kohoutů
16 – Kulový kohout G 6/4 “ Fu × G 1“ F × G 1/2“ F s jímkou pro teplotní čidlo
17 – Vypouštěcí ventil G 1/2“ M s hadicovou koncovkou
18 – Směšovací ventil LK 840
19 – Vypouštěcí zátky
20 – Kulový kohout G 1“ Fu × G 1“ F × G 1/2 “ F s jímkou pro teplotní čidlo
21 – Kulové kohouty DN 20 k instalaci na výstupy 10 a 11

Schéma zapojení

Regulus BIO Schéma zapojení