Termostatické čerpadlové skupiny

Čerpadlové skupiny s termostatickými směšovacími ventily plní stejnou funkci ochrany kotle jako ventily TSV a navíc usnadňují montáž, protože jsou osazeny i oběhovými čerpadly kotlového, případně otopného okruhu a dalšími prvky.
Čerpadlové skupiny CS TSV - pro zpátečku kotlů i otopný systém - navíc obsahují komponenty nutné pro správnou funkci topení i přípravy teplé vody. Snižují dobu montáže i její cenu.

Termostatické čerpadlové skupiny
REGOMAT, REGOMIX, THERMOVAR

Skládají se z:

 • oběhového čerpadla kotlového okruhu
 • termostatického směšovacího ventilu
 • případných dalších komponent

Automaticky směšují vratnou vodu z otopného systému (nebo akumulační nádrže) s výstupní vodou z kotle, a udržují tak teplotu vratné vody do kotle na dané minimální teplotě.

Nabízíme několik modelů termostatických čerpadlových skupin, které se liší jednotlivými prvky:

 • REGOMAT E G - izolovaný model s čerpadlem Grundfos UPM3 s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV B
 • REGOMAT E W - izolovaný model s čerpadlem Wilo Yonos PARA s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV B
 • REGOMAT EA G - izolovaný model s čerpadlem Grundfos UPM3 s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV
 • REGOMAT EA W - izolovaný model s čerpadlem Wilo Yonos PARA s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV
 • REGOMAT G - s čerpadlem Grundfos UPM3, bez izolace
 • REGOMAT W - s čerpadlem Wilo Yonos PARA, bez izolace

 • CSE MIX G - s 3c směšovacím ventilem s pohonem a čerpadlem UPM3 s připojením 1" nebo 5/4"
 • CSE MIX W - s 3c směšovacím ventilem s pohonem a čerpadlem Wilo Yonos PARA s připojením 1" nebo 5/4"
 • CSE MIX FIX G - s 3c směšovacím ventilem s pohonem na konstantní teplotu a čerpadlem UPM3 s připojením 1" nebo 5/4"
 • CSE MIX FIX W - s 3c směšovacím ventilem s pohonem na konstantní teplotu a čerpadlem Wilo Yonos PARA s připojením 1" nebo 5/4"

ThermoMat 2.0

 • ThermoMat - s čerpadlem UPM3 a zpětnou klapkou

Plovoucí zpětná klapka v termostatických skupinách ThermoMat umožňuje chlazení kotle samotížnou cirkulací při výpadku proudu a zároveň zabraňuje vychlazování akumulační nádoby přes kotel po jeho vyhasnutí.

Termostatické skupiny nabízíme v provedeních s minimální výstupní teplotou 45 °C, 55 °C, 65 °C a 72 °C.

Čerpadlové skupiny CS TSV

Tyto skupiny urychlují instalaci kotlů tím, že obsahují všechny důležité komponenty nutné pro ochranu kotle a správnou funkci topení i ohřevu teplé vody. Jsou určeny pro montáž přímo na výstupní potrubí z kotle nebo na zeď.

 • Čerpadlové skupiny CS TSV jsou určeny pro kotle na tuhá paliva bez akumulační nádoby.
 • Čerpadlové skupiny CS TSV MIX jsou určeny pro kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou. Čerpadlové skupiny CS TSV MIX obsahují třícestný směšovací ventil otopného systému buď s ručním ovládáním, nebo elektronickou regulací (verze P).

Všechny tyto čerpadlové skupiny nabízíme ve dvou modelech, které se liší použitými oběhovými čerpadly:

 • W - nízkoenergetické oběhové čerpadlo Wilo Yonos PARA
 • G - nízkoenergetické oběhové čerpadlo Grundfos UPM3