Termostatické čerpadlové skupiny

Čerpadlové skupiny RegulusRGMAT s termostatickými směšovacími ventily plní stejnou funkci ochrany kotle jako ventily TSV a navíc usnadňují montáž, protože jsou osazeny i oběhovými čerpadly kotlového okruhu a dalšími prvky. Podobné jsou i čerpadlové skupiny RegulusTOP s třícestným směšovacím ventilem a pohonem se směšováním na konstatntní teplotu.
Čerpadlové skupiny RegulusBIO - pro zpátečku kotlů i otopný systém - navíc obsahují komponenty nutné pro správnou funkci topení i přípravy teplé vody. Snižují dobu montáže i její cenu.

Termostatické čerpadlové skupiny se skládají z:

 • oběhového čerpadla kotlového okruhu
 • termostatického směšovacího ventilu
 • případných dalších komponent

Automaticky směšují vratnou vodu z otopného systému (nebo akumulační nádrže) s výstupní vodou z kotle, a udržují tak teplotu vratné vody do kotle na dané minimální teplotě.

Nabízíme několik modelů termostatických čerpadlových skupin, které se liší jednotlivými prvky:

RegulusRGMAT (dříve REGOMAT)

 • RGMAT E G - izolovaný model s čerpadlem Grundfos UPM3 s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV B
 • RGMAT E W - izolovaný model s čerpadlem Wilo Yonos PARA s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV B
 • RGMAT E W-PWM - iz. model s čerpadlem Wilo PARA iPWM1 s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV B
 • RGMAT EA G - izolovaný model s čerpadlem Grundfos UPM3 s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV
 • RGMAT EA W - izolovaný model s čerpadlem Wilo Yonos PARA s připojením 1" nebo 5/4" s ventilem TSV

RegulusTOP (dříve REGOMIX)

 • CSE MIX FIX G - s 3c směšovacím ventilem s pohonem na konstantní teplotu a čerpadlem UPM3
  s připojením 1" nebo 5/4"
 • CSE MIX FIX W - s 3c směšovacím ventilem s pohonem na konstantní teplotu a čerpadlem Wilo Yonos PARA
  s připojením 1" nebo 5/4"

ThermoMat 2.0

 • ThermoMat - s čerpadlem UPM3 a zpětnou klapkou

Plovoucí zpětná klapka v termostatických skupinách ThermoMat umožňuje chlazení kotle samotížnou cirkulací při výpadku proudu a zároveň zabraňuje vychlazování akumulační nádoby přes kotel po jeho vyhasnutí.

Termostatické skupiny nabízíme v provedeních s minimální výstupní teplotou v rozsahu 45-72 °C.

RegulusBIO

Tyto skupiny urychlují instalaci kotlů tím, že obsahují všechny důležité komponenty nutné pro ochranu kotle a správnou funkci topení i ohřevu teplé vody. Jsou určeny pro montáž přímo na výstupní potrubí z kotle nebo na zeď.

 • Čerpadlové skupiny BIO jsou určeny pro kotle na tuhá paliva bez akumulační nádoby.
 • Čerpadlové skupiny BIO MIX jsou určeny pro kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou. Tyto čerpadlové skupiny MIX obsahují třícestný směšovací ventil otopného systému s pohonem nebo bez pohonu (MIX-BP), případně i regulátor TRS6 K.

Čerpadlová skupina RegulusBIO je určena pro otopné systémy s krbem nebo kotlem na tuhá paliva, popř. s dalším spínaným zdrojem, akumulační nádrží s přípravou teplé vody.  Skupina je hydraulicky i elektricky propojena včetně napájecího kabelu s vidlicí do zásuvky a 4 teplotních čidel.