Filtr DIRTMAG s magnetem 3/4“ F

Photo: Filtr DIRTMAG s magnetem 3/4“ F
Staženo z prodeje
Obj. kód 12940
Obj. kód 12940

Ke stažení

Popis

Princip fungování

Princip fungování separátoru nečistot s magnetem je založen na kombinovaném účinku několika fyzikálních jevů.
Vnitřní člen (1) je tvořen sadou kruhových sítěk. Když nečistoty ve vodě narazí do těchto sítěk, oddělí se a klesnou na dno těla (2), kde se shromažďují.

Železité nečistoty jsou také zachyceny v těle separátoru, a to díky působení dvou magnetů (3) vložených do speciálního snímatelného vnějšího kroužku. Velký vnitřní objem separátoru umožní zpomalit rychlost proudění média, čímž se pomocí gravitace oddělí zachycené částečky. Nashromážděné nečistoty je možno vypustit i během provozu systému otevřením vypouštěcího ventilu (4).

Konstrukční řešení a velká komora pro zachytávání nečistot

Komora pro zachytávání nečistot má následující vlastnosti:

  • Je umístěna ve spodní části zařízení, dostatečně daleko od přípojných míst, aby shromážděné nečistoty nebyly vířeny prouděním kapaliny skrz síťku
  • Je dostatečně velká, aby se do ní vešel nadprůměrný objem nečistot, což znamená méně časté vypouštění (na rozdíl od fi ltrů/sítek, které se musí často čistit)
  • Umožňuje snadnou kontrolu/servis vnitřního členu v případě ucpání vlákny nebo velkými nečistotami, a to pouhým vyšroubováním z těla separátoru.