Proč expanzní nádobu

Tlakové expanzní nádoby slouží pro vyrovnávání změn objemu kapaliny způsobených změnami její teploty a pro udržení přetlaku v soustavě v předepsaném rozmezí. Používají se v topných systémech, solárních systémech a v okruzích pitné vody při použití zásobníkových ohřívačů.

Nádoby jsou vyrobeny z kvalitního hlubokotažného svařovaného ocelového plechu a jsou opatřeny antikorozní povrchovou úpravou. V ocelové nádobě je nepropustná, velmi elastická membrána odolná vůči vysokým teplotám, která je u nádob od objemu 50 l vyměnitelná. 

Z jedné strany membrány je vyrovnávací plyn a z druhé strany kapalina. Ve studeném stavu je skoro celý objem expanzní nádoby vyplněn plynem. Při růstu teploty v soustavě se zvětšuje objem a tlak kapaliny, ta vstupuje do expanzní nádoby a stlačuje plyn na její druhé straně. Při poklesu teploty je kapalina vytlačována plynem z expanzní nádoby zpět.

Všechny expanzní nádoby jsou 100% testovány a certifikovány dle Směrnice 97/23 EC Evropského parlamentu a Rady týkajících se tlakových zařízení (PED).

Expanzní nádoby řady HS jsou podle typu určeny k provozu v otopných systémech nebo v uzavřených chladicích okruzích a umožňují absorbovat změny objemu způsobené změnou teploty topné kapaliny.

Expanzní nádoby řady SL jsou určeny k provozu v solárních systémech.

Expanzní nádoby řady HW jsou určeny k provozu v systémech s přípravou TV. Kromě změny objemu kapaliny absorbují i tlakové rázy a tím zvyšují životnost a spolehlivost zásobníků TV i celého systému.

PASPORTY

Od 1.1.2000 se pasporty k expanzním nádobám dle platných předpisů nepřikládají.

1.1.2000 vešlo v účinnost nařízení vlády č.182/1999 Sb., které bylo dne 1.5.2004 nahrazeno nařízením vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Podle něj se k expanzním nádobám pasporty nepřikládají, a to proto, že tlakové nádoby jsou stanoveným výrobkem určeným k posuzování shody dle výše uvedených právních předpisů, do kterých byla implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.

Tato skutečnost je zřejmá z vyhlášky č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se v ust. § 1 odst. 2 jednoznačně uvádí, že „Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody podle zvláštního zákona2a (zákon č. 22/1997 Sb.) a nařízení vlády2b (nařízení vlády č. 182/1999 Sb.) před jejich uvedením na trh a na technická zařízení, podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.“.

Potvrzuje ji i vyjádření Technické inspekce České republiky ze dne 09.05.2012.

VÝPOČET OBJEMU

Postup pro výpočet velikosti expanzní nádoby naleznete zde:

Výpočet velikosti
expanzní nádoby