Čerpadlová sk. CS TSV MIX 65 ST

Photo: Čerpadlová sk. CS TSV MIX 65 ST
Staženo z prodeje
Obj. kód 7700
Teplota 65 °C
Obj. kód 7700

Ke stažení

Popis

Skupina CS TSV MIX je určena pro kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou, s možností přípravy teplé vody. Voda
do otopného systému (a tedy výkon pro otopný systém) je směšována třícestným směšovacím ventilem s ručním
ovládáním.
Přebytky výkonu kotle se ukládají do akumulační nádrže, odkud jsou automaticky čerpány po vyhasnutí kotle.