Čerpadlová sk. CS TSV MIX 65 P ST

Photo: Čerpadlová sk. CS TSV MIX 65 P ST
Staženo z prodeje
Obj. kód 8118
Připojení 1"
Obj. kód 8118

Ke stažení

Popis

Skupina CS TSV MIX je určena pro kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou, s možností přípravy teplé vody. Voda
do otopného systému (a tedy výkon pro otopný systém) je směšována třícestným směšovacím ventilem s elektronickou regulací.
Přebytky výkonu kotle se ukládají do akumulační nádrže, odkud jsou automaticky čerpány po vyhasnutí kotle.