Ceník

Od 1. října vstupuje v platnost nový ceník.

Tentokrát se změna bude týkat pouze objednávek přijatých po 1.10.2022.

Zároveň upozorňujeme na dlouhodobé výpadky dodávek zboží. V ceníku jsou šedě podbarveny položky, u kterých nejsme schopni garantovat termíny dodání, ty mohou překročit i 10 měsíců.

Na straně s přehledem změn, najdete i položky, které z ceníku vyřazujeme.

Spolu s Produktovým ceníkem se mění i Ceník Danfoss i Ceník náhradních dílů.

Produktový ceník obsahuje cca 2000 položek, které najdete rovněž v přehledném katalogu jednotlivých produktů.

Solární systémy a tepelná čerpadla Regulus vyžadují pro správnou funkci odbornou instalaci a uvedení do provozu. Naše firma má proškolenou síť odborných instalačních firem, které na požádání předloží platný certifikát vystavený naší firmou, potvrzující že daná firma je oprávněna provádět montáž, uvádění do provozu a servis našich výrobků.

Doporučujeme vám nakupovat a nechat si montovat naše výrobky jen u námi certifikovaných firem. Firma Regulus nebere zodpovědnost a záruky za neodborně instalované výrobky.

Důrazně nedoporučujeme nakupovat naše výrobky v internetových obchodech a nechat si je instalovat neodbornými firmami.  V internetových obchodech se objevily dokonce plagiáty některých našich výrobků. Námi poskytovanou technickou podporu a garance můžete využít pouze v případě nákupu a montáže u našeho autorizovaného partnera. V opačném případě se budete muset obrátit na toho, kdo vám zboží prodal.

Půjčovné

Montážní firmám nabízíme možnost zapůjčení plnicího vozíku. Půjčovné činí 200,- Kč/den.
Vratná záloha je 5 000,- Kč.

Zákazník je povinen po použití propláchnout vozík čistou vodou, vysušit a vrátit v dohodnutém termínu.

Stornopoplatek

Rádi bychom Vás upozornili na zavedení storno poplatku ve výši 10 % z ceny vráceného zboží. Zákazník, který se rozhodne zboží vrátit je povinen dopravit zboží na své náklady v nepoškozeném obalu s čárovým kódem. Pokud bude zboží nebo obal poškozen a bude nutné zajistit opravu nebo přebalení zboží, bude výše poplatku úměrně navýšena.

Storno poplatek na zboží Danfoss činí 25 % z ceny vráceného zboží.

Ceny servisních prací

Ceny servisních prací se odvíjejí od hodinové sazby, některé specifické práce jsou účtovány úkonově. 

Práce servisního technika 650 Kč/h
Cestovní výlohy servisního vozidla 10 Kč/km
Roční prohlídka tepelného čerpadla 2 000 Kč/ks
Roční prohlídka solárního systému 1 000 Kč/ks

Všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH.