Akční nabídka EA 520 HSK PV

Photo: Akční nabídka EA 520 HSK PV
Staženo z prodeje
Obj. kód 16621
Obj. kód 16621

Ke stažení

Prospekt| Zobrazit (PDF 537 kB)
Kusovník| Zobrazit (XLSX 11 kB)

Popis

Tepelné čerpadlo s proměnným výkonem je zapojeno do kombinované akumulační nádrže se dvěma nerezovými výměníky pro přípravu vody. Tepelné čerpadlo je v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) hlavním zdrojem tepla pro vytápění i ohřev vody. Elektrická energie vyrobená fotovoltaikou je přednostně spotřebovávána domácími spotřebiči. Pokud vznikne přebytek elektřiny, dojde k automatickému spuštění tepelného čerpadla. Podle aktuálního přebytku je inteligentním regulátorem upravován i příkon tepelného čerpadla. Výsledná tepelná energie dodaná  tepelným čerpadlem je díky využití energie okolního vzduchu několikanásobně vyšší než energie spotřebovaná tepelným čerpadlem. Teplá voda se připravuje dvoustupňově, spodní výměník slouží pro předehřev. Do nádrže je možné připojit i další zdroje tepla a výhodně je kombinovat. Kromě speciálně umístěného topného tělesa pro FV elektrárnu je možné do nádrže instalovat další elektrická topná tělesa pro přípravu teplé  vody i vytápění.

SESTAVA OBSAHUJE:

Tepelné čerpadlo EcoAir 520M s invertorem
Akumulační nádrž HSK 1000 PV se 2 integrovanými nerezovými výměníky TV
Inteligentní regulátor pro TČ včetně řízení spotřeby přebytků z FVE prostřednictvím el.tělesa a tepelného čerpadla
Elektrická topná tělesa
Expanzní nádobu topení včetně servisního ventilu
Čerpadlovou izolovanou skupinu se směšovacím ventilem pro otopný systém