Výstavy

Země Živitelka 2017 - 44. ročník

24. 8. 2017 - 29. 8. 2017
Obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, ostatní.