Termostatické čerpadlové skupiny

Čerpadlové skupiny s termostatickými směšovacími ventily plní stejnou funkci ochrany kotle jako ventily TSV a navíc usnadňují montáž, protože jsou osazeny i oběhovými čerpadly kotlového, případně otopného okruhu a dalšími prvky.
Čerpadlové skupiny CS TSV - pro zpátečku kotlů i otopný systém - navíc obsahují komponenty nutné pro správnou funkci topení i přípravy teplé vody. Snižují dobu montáže i její cenu.

Termostatické čerpadlové skupiny REGOMAT a THERMOVAR

Skládají se z:

  • oběhového čerpadla kotlového okruhu
  • termostatického směšovacího ventilu
  • případných dalších komponent.

Automaticky směšují vratnou vodu z otopného systému (nebo akumulační nádrže) s výstupní vodou z kotle a udržují tak teplotu vratné vody do kotle na dané minimální teplotě.

Nabízíme několik modelů termostatických čerpadlových skupiny, které se liší především typem oběhového čerpadla:

  • REGOMAT E G - izolovaný model s nízkoenergetickým čerpadlem Grundfos UPM3
  • REGOMAT WYP s čerpadlem Wilo Yonos 25/1-6
  • Thermovar LK810 ECO s čerpadlem Grundfos Alpha 2L 60)

Termostatické skupiny Thermovar obsahují navíc plovoucí zpětnou klapku, která umožňuje chlazení kotle samotížnou cirkulací při výpadku proudu a zároveň zabraňuje vychlazování akumulační nádoby přes kotel po jeho vyhasnutí.

Termostatické skupiny nabízíme v provedeních s minimální výstupní teplotou 45 °C nebo 55 °C nebo 65 °C.

Čerpadlové skupiny CS TSV

Tyto skupiny urychlují instalaci kotlů tím, že obsahují všechny důležité komponenty nutné pro ochranu kotle a správnou funkci topení i ohřevu teplé vody. Jsou určeny pro montáž přímo na výstupní potrubí z kotle nebo na zeď.

  • Čerpadlové skupiny CS TSV jsou určeny pro kotle na tuhá paliva bez akumulační nádoby.
  • Čerpadlové skupiny CS TSV MIX jsou určeny pro kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou. Čerpadlové skupiny CS TSV MIX obsahují třícestný směšovací ventil otopného systému buď s ručním ovládáním nebo elektronickou regulací (verze P).

Všechny tyto čerpadlové skupiny nabízíme ve dvou modelech, které se liší použitými oběhovými čerpadly:

  • YP - nízkoenergetické oběhové čerpadlo Wilo Yonos Para 25/1-6
  • Alpha - nízkoenergetické oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-40.

Termostatické skupiny nabízíme v provedeních s minimální výstupní teplotou 55 °C nebo 65 °C.