Termostatické směšovací ventily

Při hoření se z paliva mimo jiné uvolňuje vodní pára. Je-li teplota spalin dostatečně vysoká, odchází pára se spalinami komínem. Pokud se však spaliny v některém místě podchladí, dochází ke kondenzaci vodních par. Vzniklý kondenzát může obsahovat velmi agresivní látky, které způsobují rychlou korozi a zanesení teplosměnných ploch (dehtování). Tomu dokážou předejít termostatické směšovací ventily TSV, které ...více o funkci TSV ventilů

: