On-line monitoring

Picture: Ukázka menu inteligentního regulátoru IR12

Ukázka menu inteligentního regulátoru IR12

On-line monitoring umožňují inteligentní regulátory, které mají vlastní webové stránky. Prostředí regulátoru je díky nim tak uživatelsky přívětivé, že umožní i méně zkušenému uživateli kontrolovat a nastavovat parametry otopného systému.
Picture: Průmyslová hala ETA Hlinsko

Průmyslová hala ETA Hlinsko

Průmyslová hala ETA Hlinsko - Nainstalován solární systém s dohřevem vody průtokovými plynovými ohřívači.
Picture: Měřicí a testovací pracoviště solárních panelů firmy Regulus

Měřicí a testovací pracoviště solárních panelů firmy Regulus

Naše firma je významným dodavatelem komplexních řešení soustav pro vytápění s tepelnými čerpadly, solárními panely a akumulačními nádržemi. K dispozici máme vlastní testovací a monitorovací pracoviště k objektivnímu porovnání a hodnocení vlastností solárních kolektorů a tepelných čerpadel.