Vložky s výměníkem

Krby a krbová kamna byly vždy brány jako zdroje se sálavým způsobem vytápění do místnosti, ve které jsou instalovány. Vzhledem ke zvyšující se energetické úspornosti objektů, kdy se stále snižují výkony potřebné na jejich vytápění, roste požadavek na snižování sálavé složky vytápění krbem a zároveň vyvstává požadavek na využití krbu i pro vytápění ostatních místností v objektu.

Ideálním řešením jsou právě krbové vložky s teplovodním výměníkem, který odebere většinu tepla z krbu, předá ho do otopné vody a teplo pak lze libovolně využít pro další spotřebiče v objektu - podlahové topení, otopná tělesa, zásobník teplé vody, bazén a podobně. U kvalitně konstruovaných teplovodních krbů, lze takto využít až 75 % celkového topného výkonu krbu.

: