Kotlíkové dotace na Severní Moravě

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji jsou opět tady, nenechte si ujít možnost získat až 200 000 Kč na výměnu vašeho starého kotle za tepelné čerpadlo a solární systém. Příjem žádostí začíná 5. září 2017 a “kdo dřív přijde ten dřív mele!“. Finanční prostředky jsou omezené!  Je tedy lepší rychle podat žádost a následně po přidělení dotace Krajským úřadem provést výměnu kotle.

Po vyplnění dotazníku Vás budeme telefonicky kontaktovat s nabídkou našich služeb vyřízení dotací “na klíč“.

 - takto označené údaje jsou povinné

required
required
required
required
required

AKTUÁLNĚ - 2. výzva:

Kraje již začali přípravovat vyhlášení dalšího kola kotlíkových dotací. Příjem žádostí by měl probíhat během podzimu 2017. Jako první již výzvu vyhlásil Moravskoslezský kraj, který začne žádosti přijímat 5. září 2017.

V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

Podporovány budou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 za nový zdroj vytápění.

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle.

Na rozdíl od 1. výzvy není požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Předmět dotace:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace

Podporovaná zařízení: všechna podporovaná zařízení jsou zapsána v závazném seznamu výrobků a technologií (SVT).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ve spodní části v přílohách ke stažení.

Výše podpory:

 • Automatický kotel na uhlí a biomasu - 75 % způsobilých výdajů (max. 75 000 Kč)
 • Plynový kondenzační kotel - 75 % způsobilých výdajů (max. 95 000 Kč)
 • Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů (max. 100 000 Kč)
 • Automatický kotel na biomasu a tepelné čerpadlo 80 % způsobilých výdajů (max. 120 000 Kč)

+ dalších 7 500 Kč pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Některé kraje a obce přidávájí další finanční prostředky ze svých rozpočtů. Např. v Moravskoslezském kraji přidává kraj všem dalších 7 500 Kč a dalších až 15 000 Kč přidávají i některé obce - seznam obcí, které schválily navýšení podpory ze svých rozpočtů zde.

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Většina krajů začne žádosti přijímat na podzim 2017.

Co budete muset určitě povinně doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Podmínky jednotlivých krajů:

Hl.město Praha
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj

Mám zájem o dotaci