Změna kusovníků sestav s tepelnými čerpadly

Změna kusovníků sestav s tepelnými čerpadly
11. 6. 2021
Vzhledem k rozšíření sortimentu připojovacích hadic a pokojových čidel nově sestavy s tepelnými čerpadly tyto prvky neobsahují.

Vybírejte jako příslušenství zde:

Hadice

Pokojové čidlo nebo pokojová jednotka