Semináře VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Semináře VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
11. 3. 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na semináře spolupořádané se Společností pro techniku prostředí. Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.