Pravidelné revize tepelných čerpadel

Pravidelné revize tepelných čerpadel
27. 9. 2016
V reakci na včerejší reportáž TV Nova o povinných revizích tepelných čerpadel chceme uklidnit naše zákazníky a situaci vysvětlit.

Na televizi Nova proběhla v pondělí 26. 9. 2016 reportáž, která už stihla vyvovat nervozitu u mnoha lidí a i my jsme zaznamenali dotazy od našich zákazníků. To důležité, co se z reportáže nedozvíte je toto:
Jedná se o povinné kontroly těsnosti zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny, a mezi něž patří i klimatizační zařízení nebo tepelná čerpadla. Limitem pro kontroly těsnosti je obecně množství 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva. Pro hermeticky uzavřená zařízení je tento limit stanoven na 10 tun ekvivalentu CO2.
Všechna tepelná čerpadla aktuálně dodávaná firmou REGULUS jsou hermeticky uzavřená a naše výkonově nejsilnější tepelné čerpadlo EcoAir 420 obsahuje ekvivalent 6,2 tuny CO2. Lze tedy konstatovat, že našich zákazníků, kteří využívají tepelná čerpadla pro vytápění rodinných domů se tyto kontroly netýkají.
Reportáž najdete v článku zde.