Nové dochlazovací ventily BVTS

Nové dochlazovací ventily BVTS
27. 2. 2015
Mezi produkty jsme zařadili nové dochlazovací ventily BVTS. Ventily jsou určeny k ochraně kotlů na tuhá paliva před přehřátím.

Kapilárový termostatický dochlazovací ventil určený k ochraně kotlů na tuhá paliva před přehřátím. Otevřením přívodu chladicí vody odvádí teplo z dochlazovacího výměníku kotle a tím chrání kotel před přehřátím v případě havarijní situace.

Teplota otevření ventilu je závislá na typu ventilu (ventil je nastavený z výroby, toto nastavení není možné uživatelem měnit).
Pro správnou funkci je nutné čidlo kapiláry umístit tam, kde je při přehřátí kotle teplota nejvyšší – obvykle přímo v horní části kotle nebo na výstupním potrubí v těsné blízkosti kotle.
Pro manuální otevření je ventil vybaven aktivačním tlačítkem.

Ventil se také používá u kotlů na pelety pro ochranu proti prohoření pelet v dopravníku a následnému požáru zásobníku pelet. Čidlo se v tomto případě umísťuje do šnekového podavače pelet. Po otevření ventilu voda zaplaví dopravník a uhasí hořící pelety, aby se oheň nemohl šířit dále do zásobníku.

Ventil má pro vysokou bezpečnost dvě nezávislá kapilárová teplotní čidla a spolehlivě funguje i jen s jedním z nich. Díky tomu je schválen podle směrnice 97/23/EC (PED) a podle normy ČSN EN 14597. Jedná se o zařízení STW typu Th podle ČSN EN 14597, splňuje požadavky na zařízení pro odvedení přebytečného tepla podle čl. 4.3.8.4 ČSN EN 303-5.

Ke stažení

Otevírací teplota [°C] 95 97 108 70 65 55 95
Délka kapiláry [m] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 4,0
Maximální teplota čidla [°C] 125 125 133 95 90 80 125
Objednávací kód - 14 4777 14 480 14 483 14 476 14 475 14 474 14 478