Kotlíková dotace

AKTUÁLNĚ:

V některých krajích již proběhli a některých ještě budou přijímány žádosti o dotaci do doplňkového dotačního programu, v němž bude podporována výměna stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za kotle na tuhá paliva – výhradně na biomasu a tepelná čerpadla. Jedná se o tyto kraje:

Liberecký - příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 30. 4. 2017
Královéhradecký - příjem žádostí od 2. 5. 2017
Karlovarský - příjem žádostí od 5. 6. 2017.

Předmět dotace:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč

Podporovaná zařízení: všechna podporovaná zařízení jsou zapsána v závazném seznamu výrobků a technologií (SVT).

Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument167893.html ve spodní části v přílohách ke stažení.

Výše podpory:

 • Kotel výhradně na uhlí 70 % (tj. max. 105 000 Kč)
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 % (tj. max. 112 500 Kč)
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 % (tj. max. 120 000 Kč)

+ dalších 5 % (tj. 7 500 Kč) pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Některé kraje a obce přidávájí další finanční prostředky ze svých rozpočtů. Např. v Moravskoslezském kraji přidává kraj všem dalších 5 % a další procenta nebo pevnou částku přidávají i některé obce - seznam obcí, které schválily navýšení podpory ze svých rozpočtů zde.

Základní podmínka:

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze:

 • v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu:
  Zateplení střechy nebo půdních prostor
  Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  Dílčí výměna oken
  Výměna vstupních a balkonových dveří
  Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
 • nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla
 • nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Pokud nemáte energetický štítek, tak Vám s doporučením vhodného mikroopatření pomůžeme. Stačí vyplnit tento formulář a poslat fotodokumentaci domu.

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Většina krajů začne žádosti přijímat v polovině ledna 2016.

Co budete muset určitě povinně doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Podmínky jednotlivých krajů:

Hl.město Praha
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj

Mám zájem o dotaci