Čistá energie Praha

Dotace hl.m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání.

Příjem žádosti pro rok 2016 probíhá v termínu od 20. 6. 2016 do 30. 9. 2016.

Podmínky 2016

Oblasti podpory:

  • Přeměna topného systému z tuhých paliv na ekologickou, náhrada plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový.
  • Podpora využití obnovitelných zdrojů energie (obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách).

Kdo může žádat o dotaci:

Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2016.

Kdy můžete žádat o dotaci:

Žádosti lze podávat od 20. 6. 2016 do 30. 9. 2016.

Výše podpory na technologie Regulus:

  • Instalace solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění

5 000 Kč / 1 m2 (absorpční plochy), max. 40 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)

  • Instalace tepelných čerpadel
    • typ země/voda – 60 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)
    • typ vzduch/voda – 40 000 Kč (max. 30 % doložených nákladů)
  •  Instalace krbových vložek30 000 Kč (max. 50 % doložených nákladů)

Více najdete zde.

Pravidla| Zobrazit (PDF 171 kB)
Žádost| Zobrazit (PDF 230 kB)